ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER 20 CE 2850RPM

-24%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER 25 CE 0,8HP 2850RPM

-25%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER 30 CE 1HP 2850RPM

-25%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER 35 CE 1HP 2850RPM

-25%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER 40 CE 1HP 1450RPM

-25%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER BE-T 30 1ΗΡ 1450RPM

-23%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER BE-T 40 1,2HP 1450RPM

-23%