ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ

ΑΝΤΛΙΑ ROVER DRILL 14
Κωδικός: 102130

ΑΝΤΛΙΑ ROVER DRILL 14

54,90 45,00

-18%

ΑΝΤΛΙΑ ROVER DRILL 20
Κωδικός: 102131

ΑΝΤΛΙΑ ROVER DRILL 20

59,30 45,00

-24%

ΑΝΤΛΙΑ ROVER DRILL 25
Κωδικός: 102166

ΑΝΤΛΙΑ ROVER DRILL 25

63,60 50,00

-21%

ΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX DRILL 14
Κωδικός: 102173

ΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX DRILL 14

78,00 60,00

-23%

ΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX DRILL 20
Κωδικός: 102174

ΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX DRILL 20

80,90 65,00

-20%

ΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX DRILL 25
Κωδικός: 102175

ΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX DRILL 25

89,60 70,00

-22%