ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX 20 Μ 2850RPM

-24%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX 20 Μ 2850RPM

-25%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX 25 T 2850PRM

-25%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX 25 T 2850PRM

-23%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX 30 T 1450RPM

-25%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX 35 Μ 1450RPM

-25%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX 40 T 1450RPM

-24%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX 50 Μ 1450RPM

-25%

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ROVER NOVAX 50 Τ 1450RPM

-25%